Aktualności
Powiat
Charakterystyka powiatu
Dzieje powiatu
Organy Powiatu
Turystyka
Zabytki
Zdrowie
Karta Praw Pacjenta
Uprawnienia kombatantów i ich rodzin
Wykaz świadczeniodawców POZ
Wykaz aptek w Powiecie Szczycieńskim
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Szczycieńskim w roku 2014
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w 2014 roku
Opieka Społeczna
Wykaz instytucji oraz placówek świadczących pomoc rodzinie
Wykaz placówek pomocy społecznej
Sport
Baza Noclegowa Powiatu
Archiwum
Ogłoszenia
Kontakt
BIP


Zaprzyjaźnione samorządy


[czytaj dalej]
[czytaj dalej]
14.10.2014 r. Dzień Edukacji Narodowej

14 października odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie. Podczas uroczystej gali wręczono odznaczenia, nagrody i wyróżnienia, zasłużonym pracownikom oświaty.
[czytaj dalej]
Informacja dotycząca oferty Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności na zadanie publiczne pn. „Muzyka w Krainie Uśmiechu”.

Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, że dnia 7 października 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wpłynęła oferta Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Muzyka w Krainie Uśmiechu”.
[czytaj dalej]
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ROZPOCZĘCIU
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Powiatu Szczycieńskiego o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2015".
[czytaj dalej]
Informacja dotycząca oferty Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego WIKTORIA Szczytno na zadanie publiczne pn. „Cykliczne rozgrywki piłki siatkowej”.

Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, że dnia 3 października 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wpłynęła oferta Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego WIKTORIA Szczytno na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Cykliczne rozgrywki piłki siatkowej”.

[czytaj dalej]
Droga Rudka nr 1506N.

W ramach inwestycji położony będzie nawierzchnia na drodze nr 1506N na odcinku 980 mb. Łączny koszt modernizacji drogi wynosi 1 453 850 zł, z czego Powiat Szczycieński wniósł 1 017 695 zł a Gmina Szczytno 436 155 zł. Wykonawcą jest firma OSTRADA z Ostrołęki. Prace zostaną wkrótce zakończone.
[czytaj dalej]
Chodnik (ciąg rowerowo-pieszy) Kamionek-Szczycionek nr 1657N.

W ramach inwestycji położono chodnik i trasę rowerową na odcinku 670 mb. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 317,5 tys. zł.  Na realizację ww. zadania Powiat przeznaczył 229,3 tys. zł, Gmina Szczytno 95,2 tys. zł.
[czytaj dalej]
 Informacja dotycząca wsparcia zadania publicznego pn. „Szczytno Fabryką Dobra” realizowanego przez Fabrykę Aktywności Młodych.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Szczytnie dnia 30 września 2014 r. przyjęto Uchwałę w sprawie: wsparcia zadania publicznego pn. „Szczytno Fabryką Dobra” realizowanego przez Fabrykę Aktywności Młodych.

[czytaj dalej]
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118
z późn. zm.) w związku z § 7 ust 4 Uchwały Nr XXXIV/208/2010 Rady Powiatu
w Szczytnie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Szczycieńskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
[czytaj dalej]
Otwarcie budynku Nowego Domu Dziecka w Szczytnie.

19 września 2014 r., odbyło się uroczyste otwarcie Nowego Domu Dziecka w Szczytnie. W nowo wyremontowanym budynku zamieszka dwanaścioro dzieci mających do dyspozycji w pełni urządzone pokoje, kuchnię, łazienki, pomieszczenie socjalne i bardzo przestronne korytarze. Koszt inwestycji wyniósł 300 tys. złotych.
[czytaj dalej]
V Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze

20 września na stadionie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie rozegrano V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Tytuły mistrzów województwa zdobyły reprezentacje jednostek OSP Gwiździny (pow. nowomiejski), wśród kobiet oraz OSP Lubstynek (pow. iławski) w kategorii zespołów męskich.
[czytaj dalej]
Informacja dotycząca zmian w realizacji zadań wybranych w ramach
otwartego konkursu ofert.

Uchwałą Nr 70/XXII/2014 z dnia 18 września 2014 r., Zarząd Powiatu w Szczytnie przyjął zmiany w realizacji zadań pn.:
•    „4 Szczycieński Festiwal Gitarowy” realizowanego przez Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA,
•    „Świąteczny czas miłości” realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Lepsze Dzieciństwo” i Stowarzyszenia Konik na Biegunach. [czytaj dalej]
Informacja dotycząca oferty Fabryki Aktywności Młodych na zadanie publiczne
pn. „Szczytno Fabryką Dobra”.
Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, że dnia 8 września 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Szczytnie wpłynęła oferta Fabryki Aktywności Młodych na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Szczytno Fabryką Dobra”. [czytaj dalej]


Warto Wiedzieć
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesKalendarz Starosty

GIS
8. Szczycieński batalion radiotechniczny

12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, tel. 089 624 70 00, e-mail: sekretariat@powiat.szczytno.pl, www.powiat.szczytno.pl
Powered by DoIT  Designed by SOC
Ostatnia aktualizacja strony:
Piątek 17.10.2014