Aktualności
Powiat
Charakterystyka powiatu
Dzieje powiatu
Organy Powiatu
Turystyka
Zabytki
Zdrowie
Karta Praw Pacjenta
Uprawnienia kombatantów i ich rodzin
Wykaz świadczeniodawców POZ
Specjalistyczna opieka ambulatoryjna
Wykaz aptek w Powiecie Szczycieńskim
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Szczycieńskim w roku 2015
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej niedziele święta i inne dni wolne od pracy w 2015 roku
Opieka Społeczna
Wykaz instytucji oraz placówek świadczących pomoc rodzinie
Wykaz placówek pomocy społecznej
Przydatne linki
Sport
Baza Noclegowa Powiatu
Archiwum
Ogłoszenia
Kontakt
BIP


Zaprzyjaźnione samorządy


Wspieranie Zakładów Restrukturyzowanych i ich pracowników
w ramach IW EQUAL w Powiecie Szczycieńskim

Dnia 6 lutego br. w sali partnerskiej Starostwa Powiatowego w Szczytnie odbyło się spotkanie członków Zespołów Szybkiego Reagowania i Wsparcia Koleżeńskiego działających w ramach projektu: Wspieranie Zakładów Restrukturyzowanych i ich pracowników (finansowany przy udziale środków EFS w ramach IW EQUAL). Spotkaniu przewodniczył Pan Kazimierz Oleszkiewicz Wicestarosta Szczycieński. Członkowie Zespołów dyskutowali nad planem działań na rok 2007. Podsumowano bieżącą działalność i ustalono najbliższe priorytety.
Szczycieński Zespół Szybkiego Reagowania od dnia 21 lutego br. uruchomił biuro, które mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, ul. M. Konopnickiej. Dyżury członków Zespołów odbywają się w każdą środę w godzinach 15 00 – 17 00 nr tel. 089 624 97 10.  

Projekt „Wspieranie Zakładów Restrukturyzowanych i ich pracowników” realizowany przez „Partnerstwo Wyrównywania Szans” wspomaga pracowników i zakłady pracy w wyrównywaniu szans na rynku. Działania prowadzone są w pięciu powiatach Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Szybkiego realizują Zespoły Szybkiego Reagowania. W skład Zespołów wchodzą przedstawiciele lokalnych samorządów, urzędów pracy, przedsiębiorcy, działacze organizacji pozarządowych. Metoda pracy Zespołów Szybkiego reagowania –opracowana w USA- nazywana jest „metodą szybkiego reagowania”.

  
  Warto Wiedzieć
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesKalendarz Starosty
GIS
Nie daj się oszukać - sprawdz paragon
8. Szczycieński batalion radiotechniczny

12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, tel. 089 624 70 00, e-mail: sekretariat@powiat.szczytno.pl, www.powiat.szczytno.pl
Powered by DoIT  Designed by SOC
Ostatnia aktualizacja strony:
Środa 29.07.2015